Britanske kvote

Vladica Aleksov
Poznatije kao frakcioni koeficijenti, ovaj tip koeficijenata je popularan uglavnom u Britaniji i drugim bivšim kolonijama. One su predstavljene u obliku razlomaka, gde imenilac označava jedinice na koje se trebate kladiti da biste ih dobili iz brojioca kao neto profit.

Sadržaj

Na primer, ako imate koeficijent 3/2 znači da možete osvojiti 3 EUR uz ulog od 2 EUR. Pretvaranje koeficijenta u decimalni ovde je na sledeći način – podelite brojilac sa imeniocem i dodajte jedan – 3/2 + 1 = 2.5

Pronašli ste grešku?Prijavite je
Komentari