Upoznavanje sa kvotama

Vladica Aleksov
Pre nego što se upoznamo sa kvotama, pogledajmo šta je to verovatnoća.

1.1. Verovatnoća

Verovatnoća se najčešće izražava u procentima.

Razmotrimo primer bacanja kocke. Kada bacite kocku, verovatnoća da jedna ili druga strana padne je jedna šestina. U procentima, verovatnoća pada na svaku stranu je 16,66%.

Verovatno se već sećate da za izračunavanje ove verovatnoće morate 100% podeliti sa brojem očekivanih događaja, tj. sa šest (strana kockice) u našem slučaju.

1.2. Koeficijenti

Decimalni faktor je još jedan način, često pogodniji i pristupačniji za označavanje verovatnoće rezultata. Umesto da kažete da je verovatnoća ishoda neki postotak, možete odrediti koeficijent koji odgovara ovoj šansi.

Na primer, ako mislite da je verovatnoća da Crvena Zvezda osvoji prvenstvo Srbije 80%, kao koeficijent, ova verovatnoća će izgledati ovako:

100% / 80% = 1,25

Takvi koeficijenti se nazivaju decimalni, ili evropski, i najpopularniji su u Srbiji. Za svakih 1000 dinara koji uložite na pobedu, dobićete 1250 dinara. Shodno tome, neto dobit će biti 250 dinara (da biste izračunali neto dobit, od prihoda (125 RSD) oduzmite iznos opklade (100 RSD)).

Ako želite suprotno – da decimalni koeficijent pretvorite u procenat verovatnoće, trebate podeliti jedinicu sa koeficijentom i pomnožiti ga sa 100. Primer: 1 / 2,45 * 100% = 40,81%.

1.3. Engleski koeficijenti

Engleski koeficijenti su još jedna vrsta indikacije verovatnoće ishoda. Koriste se u Velikoj Britaniji i u nekim drugim zemljama engleskog govornog područja.

Ako koristite prethodni primer, decimalni odnos od 1,25 će biti predstavljen kao 4/16 (ili 1/4, ili 0,25 / 1). Rezultat koji se dobije deljenjem brojioca sa imeniocem je koeficijent s kojim se procenat množi da bi se ustanovila neto dobit. U našem slučaju 0,25. To znači da ako se kladite sa 10$ na kvotu 4/16 i dobijete, dobićete $2,5 neto dobitka ($10 x 0,25) i iznos opklade $10 nazad (ukupno $12,50).

Mnogi su u zabludi verujući da bi decimalni odnos od 1,25 trebao biti jednak delimičnom odnosu od 1,25/1. Koeficijent razlomka koristi se za izračunavanje iznosa neto dobiti. Imenilac je broj jedinica koje morate staviti da biste osvojili broj jedinica naznačenih u brojiocu. Na primer, kvote 4/16 znače da morate staviti 16 $ na ovu kvotu da biste osvojili 4.

U stvarnosti, britanske kvote gube popularnost čak i na Ostrvu, jer je decimalni faktor mnogo pogodniji.

Za pretvaranje iz razlomka u decimalni koeficijent dovoljno je podeliti brojilac imenioca (za koeficijent 4/16 potrebno je podeliti 4 sa 16) i dodati jedan. TO JE:

4/16 + 1 = 1,25

1.4. Američki koeficijenti

Američki koeficijenti na prvi pogled izgledaju veoma čudno.

Prvo, oni su pozitivni ili negativni. Na primer +250 i -250. Njihova vrednost je uvek najmanje 100. Oni pokazuju koliko morate uložiti da biste dobili neto profit od $100; ili, primetite – koliko ćete dobiti ako se kladite na 100$.

Negativne šanse u SAD pokazuju koliko morate uložiti da biste ostvarili neto profit od 100 dolara. To znači da ako tim ima kvotu od -250, to znači da moramo da se kladimo na 250 dolara da bismo imali neto profit od 100 dolara.

Kako pretvoriti američki koeficijent u decimalni?

Pretpostavimo da imamo koeficijent od -250. Trebate podeliti 100 sa 250 i dodati 1:

100/250 + 1 = 1,40

Pozitivne kvote u SAD pokazuju koliko ćete dobiti ako položite opkladu od 100 dolara. Na primer, ako tim ima kvotu +250, to znači da će vaš čisti dobitak biti 250, ako se na njega kladite $100.

Da biste ga pretvorili u decimalni faktor, trebate podeliti 250 sa 100 i dodati 1:

250/100 + 1 = 3,50

1.5. Pretpostavljena verovatnoća

Kao što ste već shvatili, kvote odražavaju verovatnoću odgovarajućeg ishoda događaja. Važno je biti u stanju da ga izračunate da biste razumeli vrednost opklade.

Dakle, kako da izračunamo verovatnoću događaja iz dostupnih kvota? Moramo podeliti 100% sa koeficijentom. Na kvotu 1,25 imamo 100% podeljeno sa 1,25, i shodno tome – verovatnoću od 80%.

1.6. Odabir tipa koeficijenta

Većina online kladionica nudi mogućnost odabira vrste u kojoj će se kvote prikazivati. Odaberite onaj koji vam je najprikladniji i razumljiviji. Ovo je važno za uspešne opklade.

Komentari
Подписка на прогнозиста
Prati autora

Obaveštenja o novim publikacijama ovog autora biće poslata na imejl koji ste naveli prilikom registracije na „RK“

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Prati autora
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Veb lokacija «» krši zakonodavstvo Republike Srbije,
zbog toga je pristup ovoj veb lokaciji odbijen.
Bićete preusmereni na lokaciju
koji legalno radi u Srbiji.
Idi na sajt