Teorija verovatnoće

Vladica Aleksov
Teorija verovatnoće je grana matematike koja proučava modele slučajnih pojava: slučajne događaje, slučajne varijable, njihova svojstva i njihov uticaj.

Sadržaj

Interes za verovatnoće datira još iz srednjeg veka, kada su prvi pokušaji matematičke analize kockanja (kocka, rulet). Jedan od prvih teorijskih radova bio je Bernoulli i Pierre de Fermat. Međutim, prvu jasnu definiciju teorije verovatnoće razvio je Kolmogorov tek 1929. godine.

Teorija verovatnoće bavi se proučavanjem događaja čija je pojava nepoznata. Omogućava procenu verovatnoće nastanka nekih događaja u poređenju sa drugima.

Na primer: nemoguće je nedvosmisleno odrediti verovatnoću pada glave ili pisma kao rezultat jednog bacanja, ali ako bacamo dovoljno dugo, vidimo da glava i pismo padaju podjednako. tj verovatnoća je 50%.

Većina ljudi smatra da je teorija verovatnoće složena stvar, ali razumevanje njenih principa može biti korisno svakom profesionalnom kladioničaru.

Teorija verovatnoće Wikipedia

Pronašli ste grešku?Prijavite je
Komentari